dijous, 29 de desembre de 2011

Treball cooperatiu

Un cop finalitzat el treball que he realitzat en grup m’agradaria analitzar quins recursos trobem a la xarxa per a facilitar-nos el treball cooperatiu.

Per a començar un treball cooperatiu jo recomanaria començar creant un google docs compartit entre els membres del grup. Aquest document pot servir bàsicament com a diari de la feina que es porta a terme i com a reflex de les opinions i reflexions de cada membre del grup. El document, no només serveix com a document de text, també se li poden afegir comentaris sobre el text. Aquest punt és molt útil per a poder deixar reflexada la opinió de cada usuari del document sense afectar al text.

A més el google docs és perfecte per a l’elaboració del treball final. En cas de que un grup hagi de realitzar un treball escrit, el més segur és que els temes es reparteixin entre els components i que per separat es realitzin les diferents parts. Amb un document compartit poden escriure tots a la vegada sobre el mateix full de text i així tots poden llegir i corregir el que cada persona va fent. És molt útil per evitar sorpreses sobre maneres de fer i també per a poder portar un control de la feina que es fa.

L’altra eina molt recomanable és l’Skype. Aquest és un programa gratuït, només cal registrar-se, que serveix per a fer trucades a altres usuaris del programa de forma gratuïta i senzilla. És molt útil per a tractar aspectes del treball que calgui una explicació i un debat més flexible i còmode.

Aquestes dues han estat les eines que he utilitzat. Les possibilitats que he exposat són a partir de l’experiència i experimentació pròpia. Si algú de vosaltres ha utilitzat algun altre recurs que vulgui recomanar, agrairia que escrivís un comentari on expliqués la seva experiència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada