dimecres, 28 de desembre de 2011

Impacte de les TIC a les escoles

En aquesta entrada m’agradaria explicar quines són, segons el meu punt de punta, els impactes més importants que pateixen i patiran les escoles amb l’aparició de les TIC.

És evident que aquest impacte serà molt notable ja que les noves tecnologies estan canviant la nostra societat i sobretot està canviant molt la nostra manera d’obtenir coneixement. Fins ara, quan fèiem un treball de recerca, anàvem a la biblioteca a buscar d’entre tants llibres aquell que ens aportés la informació que buscàvem. Avui dia és molt diferent, anem a internet a extreure la millor informació d’entre la molta que hem aconseguit reunir en tan sols 2 minuts.

Així crec que a les escoles l’avaluació que fem sobre un treball de recerca ha de ser molt diferent. Mentre que abans premiàvem que la informació fos correcte o no, actualment hem de premiar la capacitat de sintetitzar la informació i la seva redacció. Si avaluem un escrit de la mateixa manera que fèiem abans, un alumne de 8 anys pot imprimir un fragment de la Viquipèdia que parli sobre física quàntica i així obtenir una bona nota. Per tant, és evident que s’han de canviar els criteris d’avaluació. Ara mateix ens fixarem si el text està escrit per el propi alumne i si ha sigut capaç de triar aquells punts més forts de la gran quantitat de textos que hi ha avui dia a la xarxa.

Aquest és el primer impacte de les TIC a les escoles, han canviat la forma de treballar dels alumnes i per tant també la forma de treballar dels mestres. No podem oblidar aquests efectes i els mestres no podem treballar com si les noves tecnologies no afectessin al funcionament acadèmic de les persones. Les TIC afecten a l’escola encara que no s’utilitzin dins del centre o dins de l’aula.

El segon gran impacte que vull tractar és al paper de l’alumne. Amb l’aparició de les TIC l’alumne pot tenir un rol molt més actiu que anteriorment. Generalment es pensa que amb les noves tecnologies els alumnes s’anul·len i no processen de la mateixa manera, però aquesta és només una conseqüència si es fa un mal ús de les TIC.

L’alumne és més actiu perquè pot ser protagonista de l’ensenyament i pot ser emissor de coneixements, en l’educació més tradicional només era receptor. Les fonts d’informació són inacabables i cada nen i nena té molta informació que ha de seleccionar i classificar. A més, al ser també emissor, pot compartir els coneixements i processos amb altres alumnes i amb altres persones. Aquest fet garanteix que els alumnes facin seus els coneixements i que l’aprenentatge sigui més significatiu i pràctic.

Com a conclusió afegir que hi ha molts impactes produïdes per les TIC en el món de l’educació que no he explicat, només he destacat un parell que afecten a l’escola en general. Cada dia apareixen nous impactes i els futurs mestres no podem aïllar-nos d’aquests, hem de ser conscients d’aquests i actuar conseqüentment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada